wojciech-mackowski

Zarabianie w Internecie, to tak, jak byś PROWADZIŁ / PROWADZIŁA Swój własny Biznes. Nie ma znaczenia, czy jest on wirtualny, czy „zwykły” namacalny. Wyniki każdego z nich są widoczne w posiaci zarobków.

Decydując się na WSPÓŁPRACĘ ze Mną ( jakąkolwiek) – sam / sama jesteś dla Siebie Szefem / Właścicielem Biznesu. To Ty sam / sama ODPOWIADASZ za to, czy Twój Biznes dobrze będzie, czy źle prosperować.

Czy zarobisz 10 $, czy 100$, czy 1000$, czy 10000 $ nie ma znaczenia jaka kwota! W tym momencie Ty jesteś dla Siebie Przedsiębiorcą i w 100% sam / sama PONOSISZ tego Konsekwencje!!!

Czy Ryzyko istnieje? Oczywiście, że tak w 100% Ryzyko istenieje, jak w kazdej dziedzinie życia… Dziś jesteś, jutro możesz umrzeć, dziś masz własny Biznes, jutro może się skończyć… Dziś prowadzisz swój „zwykły – Biznes przysłowiony KIOKS”, jutro on przestaje prosperować!

Wszelkie informacje zawarte na Moim Blogu www.zycietopasjanamaxa.pl czy to Rozwojowe, czy Zarobkowe są tylko i wyłącznie poświęcone EDUKACJI Twojej! Nie musisz z niej korzystać, to jest Twój WYBÓR!

Treść zawarta na Moim blogu ( artykuły, filmy, szkolenia, książki, ebooki, mp3) w domenie oraz w subdomenach www.zycietopasjanamaxa.pl mają tylko i wyłącznie charakter Informacyjo – Edukacyjny. Nie stanowią one żadnych „rekomendacji” w rozumieniu przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005r. Nr 206, poz. 1715).

Zgodnie z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w materiałach udostępnionych, jak również wszelkich materiałach instruktażowych.

Wszelkiego typu zarabianie, pomnażanie Swoich pieniędzy ( między innymi inwestycji w nieruchomości, giełdzie papierów wartościowych, giełdzie walutowej, kryptowaluty, Biznesy typu Start – Up, Forex, wszelkie lokaty bankowe, fundusze inwestycyjne, wszelkie inne rodzaje inwestycji) wiążą się z RYZYKIEM, utrata części lub całości zainwestowanego kapitału.

Każda Decyzja o jakiejkolwiek inwestycji jest tylko i wyłącznie Twoją Decyzją.

Nie Polecam, a wręcz ODRADZAM wykorzystania pieniędzy, które mogą SPOWODOWAĆ u Ciebie kłopoty finansowe, przez które zmieni się Twój STANDARD Życia!!!

Jeżeli brakuje Tobie Edukacji Finansowej skorzystaj z rad ludzi, którzy osiągnęli Wolność Finansową! Bez Edukacji nie myśl nawet o inwestowaniu!!! Kogo mogę Tobie polecić? Chociażby Michała Szafrańskiego, Roberta Kiyosaki, T. Harv Eker, i wielu, wielu innych. Znajdziesz ich w internecie.

 

Ostrzeżenie o ryzyku związanym z uczestnictwem w obrocie kryptowalutami

Obrót towarami, niezależnie od tego czy mają one charakter dóbr rzeczywistych czy wirtualnych, podobnie jak obrót kryptowalutami (którymi są zarówno Bitcoin, DasCoin, Zcash, Lisk, Ethereum, Litecoin i wiele innych) niesie ze sobą znaczne ryzyko.

Ceny dóbr, niezależnie od ich charakteru czy substancji, nie mają bowiem charakteru stałego i podlegają ciągłym zmianom. Wahania cen z kolej w sposób bezpośredni wpływają na wartości aktywów posiadanych przez jednostkę na przestrzeni czasu. Dowolne dobro – wirtualne lub nie – w danym okresie może zarówno zyskać na wartości, jak i stać się zupełnie bezwartościowe. Te same zasady znajdują zastosowanie w stosunku do wirtualnych walut – tzw. kryptowalut.

Obrót kryptowalutami niesie jednakże ze sobą jeszcze jedno ryzyko, które co do zasady nie występuje w przypadku handlu oficjalnych walut i czy towarów. W przeciwieństwie do większości walut, których wartość jest niejako moderowana przez rząd lub inne podmioty prawne, bądź też znajduje swoje oparcie w surowcach, wartość kryptowalut oparta jest na rozwoju technologii oraz zaufaniu do rynku i jego uczestników. Kryptowaluty nie posiadają scentralizowanego emitenta ani instytucji kontrolującej jej obrót. Wartość jednostek kryptowaluty określona jest wyłącznie poprzez wolnorynkowe mechanizmy popytu i podaży w serwisach wymiany, takich jak serwis. Kryptowaluta nie stanowi autonomicznego świadczenia ani sama w sobie nie zaspokaja żadnych potrzeb. Jedyną jej funkcją jest rola środka płatniczego lub medium wymiany wartości pieniężnej, które posiadacz może: wymienić na towar lub usługę w sklepie akceptującym płatności w kryptowalutach „przelać” elektronicznie innej osobie, przechować i wymienić w przyszłości na walutę osiągając zysk (lub stratę) wynikającą z różnic kursowych.

Ze względu na podstawy funkcjonowania systemu obrotu kryptowalut jest on podatny na  wahania poziomu zaufania uczestników obrotu, który wpływa bezpośrednio na poziom popytu lub podaży. Na poziom zaufania do kryptowalut mogą wpływać zarówno czynniki czysto ekonomiczne, jak i poza ekonomiczne, w tym technologiczne.

Mając na uwadze powyższe prosimy o przemyślnie decyzji czy istniejący stopień ryzyka związany z obrotem kryptowalutami jest dla Państwa akceptowalny.

Jednocześnie w celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości niniejszym informujemy, iż korzystanie przez nas serwis z systemu bankowego ograniczone jest tylko i wyłącznie na potrzeby dokonywania wpłat i wypłat środków pieniężnych niezbędnych dla zakupu lub sprzedaży kryptowalut za pośrednictwem tego Serwisu. Same kryptowaluty nie są przedmiotem obrotu na rynku bankowym.

UWAGA

Oszczędzanie, inwestowanie oraz prowadzenie jakiejkolwiek działalności gospodarczej (zarobkowej), a także inwestycja w zakup i sprzedaż kryptowalut (np. BitCoin, DasCoin, Ethereum i innych), inwestycje w tak zwane kopanie bądź wydobywanie (mining) kryptowalut (np. BitCoin, DasCoin, Ethereum i innych) inwestycje w przetwarzanie odpadów, inwestycja w firmy typu „start-up”, w portale społecznościowe, programy typu Revenue-sharing, a także zarabianie na rynku reklamy w Internecie (RTB, revshare, bankowe programy partnerskie takie jak mBank.net.pl, ZANOX czy SystemPartnerski.pl, inne programy partnerskie oferujące zarabianie online np. Program Partnerski Złote Myśli, program reklamowy Google AdSense, program Google AdWords), wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości kapitału zainwestowanego w tego typu działalność.

Możliwość utraty części bądź całości zainwestowanego kapitału jest rzeczą normalną przy prowadzeniu biznesu i inwestowaniu.

Poziom ryzyka jest tym wyższy, im wyższy jest zysk, jaki może przynieść dana inwestycja. Najniższym ryzykiem obarczone są – jak należy się domyśleć – lokaty terminowe i konta oszczędnościowe. Największym – akcje spółek notowanych np. na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych oraz inwestycja we własny Biznes (działalność gospodarcza).

Jeśli nie jesteś doświadczonym przedsiębiorcą, nie zaciągaj kredytów na rozwinięcie swojej działalności gospodarczej czy inwestycje. Na rozpoczęcie własnego Biznesu bądź inwestycji przeznaczaj tylko takie pieniądze, które możesz stracić, bez ryzyka zmiany (pogorszenia) Twojego obecnego standardu życia.

Zanim zaczniesz prowadzić działalność zarobkową bądź inwestycyjną przeznacz sporo czasu na regularną naukę (poznanie) zasad działalności Biznesowej (inwestycyjnej). Możesz skorzystać także z pomocy licencjonowanych doradców inwestycyjnych. Regularnie czytaj książki, oglądaj materiały video poświęcone Biznesowi oraz rozwijaniu inteligencji finansowej. Zapoznaj się koniecznie i bardzo dokładnie z pozycjami między innymi Leszka Czarneckiego „Biznes po prostu” oraz książkami i materiałami edukacyjnymi Roberta Kiyosaki oraz osób, które maja WIELKIE doświadczenie w tej dziedzinie. 

Treści zamieszczone w materiałach zawartych na niniejszej stronie internetowej mają wyłącznie charakter informacyjny i reklamowy, nie mogą być traktowane jako forma doradztwa, konsultacji czy rekomendacji.

Blog www.zycietopasjanamaxa.pl wyraża własne opinie autora i nie może być podstawą żadnych decyzji inwestycyjnych.

Informacje zamieszczone na niniejszej stronie internetowej mają charakter informacyjny i nie stanowią jakiejkolwiek formy doradztwa inwestycyjnego czy konsultacji.

Właściciel niniejszej strony internetowej nie ponosi odpowiedzialności za treść artykułów oraz reklam znajdujących się w serwisach zewnętrzych, do których linki zamieszczone są na niniejszej stronie.

Informacja handlowa zamieszczona w niniejszym serwisie internetowym nie stanowi ofert świadczenia usług lub oferty sprzedaży jakichkolwiek produktów w rozumieniu przepisów prawa.

Właściciel zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania informacji zawartych na stronie internetowej w każdym czasie i w jakimkolwiek zakresie bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników. Bez uprzedzenia mogą być również zmieniane zasady korzystania z serwisu.